FIT

FOOD

FEEL

100

SPORTVASTEN BY FITTERGY?

Sportvasten is een 10 daagse sportieve trainingsmethode waarmee spieren en hersenen veel beter worden in het verbruiken van vetten doordat men sporten combineert met een korte sapvastenkuur. Het gaat niet om heel veel sporten of heel lang, 30 minuten per dag is genoeg. De vastenkuur en de supplementen doen de rest waardoor je een turbotraining op de vetverbranding doormaakt. Sportvasten staat voor een unieke kuur die in slechts 10 dagen de stofwisseling zodanig beïnvloedt, dat je blijvend fitter, slanker en vitaler wordt.

Steeds meer mensen kampen met overgewicht. Ondanks hun motivatie om gewicht te verliezen en de pogingen die zij daartoe gedaan hebben, is het vaak moeilijk voor hen om af te vallen en hun streefgewicht te behalen of behouden. Voor Studio Fast ben ik daarom op zoek gegaan naar een kuur die deze mensen echt kan helpen. Ik ontdekte toen het sportvasten. Sportvasten bestaat uit een zeer goed en wetenschappelijk onderbouwd programma, dat garant staat voor het op een gezonde manier behalen van een blijvend resultaat. Zo te horen dus dé oplossing voor mensen met overgewicht, maar ook voor iedereen die streeft naar een fit en vitaal lichaam. Uiteraard moet je ook na de kuur wel letten op je voeding en moet je blijven sporten voor een duurzaam effect.

Wat houdt sportvasten in? Sportvasten is een unieke krachtige methode gericht op het beïnvloeden van de stofwisseling, zodat er een duurzame ‘switch’ van suiker- naar vetverbranding tot stand komt. Deze ‘switch’ wordt bereikt door een specifieke combinatie van voeding, vasten, suppletie en sporten toe te passen. Het lichaam wordt hierdoor zodanig geprikkeld, dat het meer energie uit vet gaat halen en minder uit suiker. Met als gevolg een afname van overtollig vetweefsel en een verminderde behoefte aan suiker. Het lichaam kan hierdoor meer energie produceren, zodat onder andere de vitaliteit, het concentratievermogen en de sportprestaties verbeteren. Het resultaat van de ‘switch’ is verbluffend: men wordt blijvend fitter, slanker en vitaler in 10 dagen!

Na het doen van een sportvastenkuur van 10 dagen ziet men bij vrouwen gemiddeld een duurzaam gewichtsverlies van 2-4 kg en een afname van de buikomtrek van 2-4 cm. Bij mannen is dit gewichtsverlies gemiddeld 3-6 kg en vermindert de buikomtrek gemiddeld 3-6 cm. Let op, dit zijn gemiddelden, de resultaten zijn per persoon verschillend en hangen onder meer af van het uitgangsgewicht.

Bij een grote groep mensen ziet men zelfs een verlaging van het cholesterol en de bloeddruk plus een verbetering van de conditie en het uithoudingsvermogen. Ook krijgt het immuunsysteem een enorme boost, waardoor men minder last heeft van allergische klachten. Sportvasten is naar mijn mening niet enkel een kuur die tot gewichtsverlies leidt, maar veel meer dan dat. Sportvasten is voor iedereen die bewust met zijn gezondheid om wil gaan een enorm zinvolle investering.

Het grote voordeel van de sportvastenkuur is dat deze slechts 10 dagen duurt. Onder begeleiding wordt de sportvastenkuur op maat samengesteld passend bij de persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Door deze persoonlijke begeleiding ben je er van verzekerd dat de kuur correct wordt uitgevoerd en het maximale resultaat wordt bereikt.

De sportvastenkuur zelf begint met drie afbouwdagen waarin het voedingspatroon specifiek wordt aangepast. Vervolgens gaat men één tot drie dagen sapvasten en in de daarop volgende vier dagen wordt de voeding weer gecontroleerd opgebouwd. Gedurende de kuur doe je iedere dag zo’n 20-30 minuten cardio training op een bepaalde intensiteit zoals hardlopen of fietsen, deels onder begeleiding en deels zelfstandig.

Na de kuur van 10 dagen is het van belang dat het resultaat behouden blijft. Dit gebeurt door een aantal eenvoudige richtlijnen op te volgen.

Indien je lichamelijk en geestelijk gezond bent, kan sportvasten dé manier zijn om resultaat te bereiken. Sportvasten is echter niet voor iedereen geschikt, je moet immers bereid zijn te blijven sporten en rekening houden met geringe voedingsaanpassingen. Voor de meesten is dit goed te doen. Omdat sportvasten niet voor iedereen even gemakkelijk is, hecht ik veel belang aan goede en professionele begeleiding. Dit helpt bij het overwinnen van eventuele hindernissen tijdens de kuur.

Heb je belangstelling voor de sportvastenkuur of wil je meer weten over sportvasten, neem dan contact op! Voor meer informatie over sportvasten of de gratis test waarmee bepaald kan worden of sportvasten geschikt voor jou is, gaat je naar www.fittergy.nl